Zastosowanie


Zaleca się stosować rękaw drenarski Drain-Sleeve® we wszystkich rodzajach podziemnych instalacji drenarskich, w tym:

- odwodnienia fundamentów, terenów

- melioracje rolnicze

- drenaż terenów krajobrazowych i rekreacyjnych

- drenaż dróg, poboczy, nasypów

- drenaż boisk sportowych, placów, parkingów

- rozsączanie wód dezczowych

- instalacje igłofiltrowe

i wszędzie tam, gdzie stosuje się instalacje drenarskie.Geowłóknina Drain-Sleeve® może być stosowana z rurkami drenarskimi wykonanymi z różnych materiałów, np.:

- faliste rurki polietylenowe

- gładkościenne i faliste rurki z PCV i ABS

- faliste rurki stalowe i aluminiowe


Montaż


Wystarczy naciągnąć włókninę Drain-Sleeve® na rurki drenarskie, jak zwyczajną skarpetę. Włóknina idealnie dopasowuje się do wymaganego kształtu. Daje się łatwo ciąć na odcinki o wymaganej długości. Geowłóknina Drain-Sleeve® jest bardzo oszczędna. Eliminuje konieczność stosowania wypełnień żwirowych, zapewnia oszczędność czasu, materiałów i robocizny. Nie prowadzi do powstawaniu odpadów, ponieważ  łatwo ja przyciąć do wymaganych potrzeb.


Krok 1.  Naciągamy geowłókninę bezpośrednio na rurę jak skarpetę. 

Krok 2.  Wkładamy gotową rurę w filtrze Drain-Sleeve® w przygotowane miejsce. 
Krok 3.  Zasypujemy drenaż bezpośrednio ziemią, obsypka dodatkowym kruszywem nie jest wymagana.


Alternatywna metoda


Alternatywną skuteczną metodą montażu rękawa na rury drenarskie jest sposób wykorzystania krótkiego odcinka rury PCV o średnicy więszej niż rura drenażowa (aby mogła się zmieścić wewnątrz rury PCV). A mianowicie należy naciągnąć wymaganą długość Drain-Sleeve® na rurę PCV, następnie należy zawiązać geowłokninę na jednym końcu rury, a przez drugi należy przepychać rurę drenażową. Automatycznie z drugiej strony wychodzi nam rura drenażowa w filtrze Drain-Sleeve®.