Dane techniczne


Geowłóknina Drain-Sleeve® jest produkowana w Stanach Zjednoczonych i spełnia a nawet przewyższa wymagania normy ASTM D6707 dla włóknin typu ‘A’.  

Test DRAIN-SLEEVE®
Przenikalność (min.) ASTM D4491 5,5 sec -1
Odporność na przebicie (min.) ASTM D6241 1000N
AOS (max.) ASTM D4751 .600 mm 30 U.S. Sieve
FOS (max.) CAN/CGSB-148.1, M10-94 450 microns
Masa (luźno) ASTM D3887 3.0 - 3.9 oz/yd2 105 – 135 gm/m2
Masa (w zastosowaniu min.) 2.7 – 3.5 oz/m2 95 -120 gm/m2
Gęstość (min.) ASTM D4491 24.0 mils
Przepuszczalność (K) (min.) ASTM D4491 .390 cm/sec
Siła zerwania (min.) ASTM D3786 830 kpa
Przepuszczalność powietrza (min.) ASTM D737 700 ft3/ft2/min 300 U.S.gal/min/ft.2
Przenikliwość wody (min.) ASTM D4491 (2“ constant head) 300 U.S. gal/min/ft.2
Włókno polyester 100%
Gęstość 1.3
Temperatura topnienia 4500F (2300C)Gwarancja producenta

Producent oświadcza, że opisane produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawstwa. Odpowiedzialność producent za wadliwe produkty albo wykonawstwo ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwych produktów albo zwrotu ceny według decyzji producenta pod warunkiem zwrotu wadliwych produktów do producenta w ciągu 90 dni od daty zakupu.

Producent w żadnych okolicznościach (przewidywanych lub nie) nie ponosi odpowiedzialności za szkody  pośrednie, szczególne, uboczne lub inne straty lub wydatki poniesione w wyniku zastosowania lub nieprawidłowego zastosowania przedmiotowego produktu.

 Nie dopuszcza się zwrotu produktu bez uprzedniej zgody.


Wyroby z geowłókniny Drain-Sleeve® należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w okresie przekraczającym 60 dni, gdyż może to niekorzystnie wpływać na ich właściwości mechaniczne.  Należy chronić geowłókninę oraz materiały służące do jej pakowania przed dostępem małych dzieci i zwierząt domowych z uwagi na niebezpieczeństwo  zadławienia.